MİSYONUMUZ
Gençlere huzurlu ve temiz bir ortamda öğrenimlerini sürdürme imkanı sağlamak; bilgi, inanç ve sanat dünyalarını inşa etmelerine rehberlik etmektir.

VİZYONUMUZ
Ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulan her yerde misyonumuza uygun barınma hizmeti sunmak

HİZMET İLKELERİMİZ
İstikamet
Keyfiyet
Katılımcılık
Adalet
Hesap Verebilirlik