TDV YURTLARI KENDİ ÖĞRENCİLERİNE İSTİHDAM İMKÂNI SUNUYOR

TDV YURTLARI KENDİ ÖĞRENCİLERİNE İSTİHDAM İMKÂNI SUNUYOR

Öğrencilerinin sadece akademik hayatına değil sosyal hayatına da dokunma ilkesiyle hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları öğrencilerinin kariyer hayatlarına dair de bir yol çizme hedefinde. Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar İşletmesi kendi bünyesinde barınma, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yetiştirdiği öğrencilerine mezuniyetlerinin ardından yurtlarında çalışma imkânı sunuyor.

İzlenecek bu yolun temel sebebi ise son dönemde artan yurt sayısına karşılık ihtiyaç duyulan çalışma arkadaşlarının sayısının da artması. Yurt işletmeciliğindeki temel prensipler, kurumsal bir yapının kurulması, birimlerde belirli bir standardın oluşturulması ve çalışanlar arası vakıf bilincinin ve birlikte hareket etme kültürünün yapılandırılmasını içeriyor. Bu doğrultuda çalışma arkadaşları seçilirken Türkiye Diyanet Vakfına ve TDV Yurtlarına yabancı olmayan öğrencilere çalışma imkânı sunmak önceleniyor. TDV Yurtları kendi öğrencisine yine kendi bünyesinde istihdam sağlamanın iki kanallı iletişimdeki başarıyı artıracağını, işveren ve çalışan ilişkisinde birbirini anlama ve birlikte hareket etme becerisini kuvvetlendireceğini düşünüyor.

Eğitim hayatları boyunca TDV Yurtları bünyesinde yetişen TDV Yurtları çalışma prensiplerine uyum sağlayabilecek öğrenciler kaldıkları yurtlarda tecrübeli idarecilerin kontrolünde yurt kuralları ve işleyişi hakkında bazı sorumluluklar ve eğitimler alıyor. Kaldıkları yurttaki eğitim süreci sona erdikten sonra kendileri için İşletme Merkezi tarafından hazırlanmış bir eğitim programına davet edilen öğrenciler bir müddet öğrendiklerini uygulayabilmek ve tecrübe kazanmak için kaldıkları yurt haricinde gönüllü olarak başka yurtlarda görevlendiriliyor. Bu iki basamaklı eğitim sürecinde öğrendikleri bilgileri uygulama ve pekiştirme imkânı bulan öğrenciler vakıf bilinci, vakıf yurdunda çalışmanın gerektirdiği hassasiyetler, vakıf malzemelerinin kullanılması ya da harcanması gibi temel konularda bilgi sahibi olurken, yurt işletmeciliğindeki temel esasları, eğitim kültür faaliyetleri, muhasebe uygulamaları, satın alma işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği, öğrenci ile iletişimin önemi gibi konularda da uygulamalı eğitimler alıyor. Böylelikle artık kariyer hayatının ilk basamağını adımlayan mezunlar, görevlendirildikleri yurtlarda kendilerini keşfetme, yurt işletmeciliğini öğrenme, öğrenciyle sağlıklı iletişim kurabilme gibi konularda kendilerini ön izlemeye alabilecek fırsatlar yakalıyor. Bu esnada yurt yöneticileri tarafından TDV Yurtlarında bir kariyer başlangıcına hazır olup olmadıkları da gözlemleniyor. Yurtlardaki ilk iş sürecini deneyimleyen mezunlar için aday personel dosyaları hazırlanarak değerlendirmeler yazılı hale getiriliyor. Yurt yöneticilerinin de fikirleri ve aday personel değerlendirme puanı yeterli olan öğrenciler TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi tarafından yapılan mülakata davet ediliyor. Gerçekleştirilen mülakatın ardından işe başlaması uygun görülen aday personeller, personel ihtiyacı olan yurtlara görevlendiriliyor.

TDV Yurtlarının hızla artış gösteren sayısı, yurtlarda görev alacak personel sayısının artmasına sebebiyet verirken, TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi bu duruma kendi içinden çözüm bulmaya önem gösteriyor. Dışarıdan da sağladığı istihdama karşılık kendi içinde TDV misyon ve vizyonuna uygun insan kaynağına sahip TDV Yurtları, ihtiyacı olan yetkin, ekip çalışmasına yatkın ve vakıf bilincine sahip personel arayışı için önceliği kendi içinde yetiştirdiği öğrencilerine vermeyi tercih ediyor.

 

           

WhatsApp chat