TDV YURTLARINDA EĞİTİM ETKİNLİKLERİ ÖĞRENCİLERİN İMZASINI TAŞIYOR

Kayıt döneminde barınma imkânlarının yanı sıra akademik ve sosyo-kültürel faaliyetlerine de dikkat çeken TDV Yurtları bu döneme eğitim ve sosyal faaliyetleriyle hızlı bir giriş yaptı. Türkiye genelindeki TDV Yurtlarında merkez tarafından belirlenmiş eğitim takviminden oldukça eğlenceli, bilgilendirici ve sıra dışı fikirler, etkinlikler ortaya konuyor. Öğrenciler boş zamanlarını en iyi şekilde TDV Yurtlarında değerlendiriyor.

Bir ay içinde “Bir Hafta Bir Tema”, “Güzel İnsanlar” ve “Yurttan İyilikler” başlıklarıyla birçok etkinlik düzenlendi. Bir Hafta Bir Tema’da öğrenciler ve öğrenci toplulukları daha çok faaliyet gösteriyor. Öğrenciler haftanın konusuna göre etkinlikler, atölyeler veya etütler düzenliyor. Güzel İnsanlar’da ise her ay için seçilmiş dünyada ya da ülkemizde iz bırakmış iki güzel insan anılıyor ve çeşitli faaliyetlerle tanıtımı yapılıyor. Yurttan İyilikler başlığı ise bir ay içinde her hafta farklı bir konuyla karşımıza çıkıyor.

Bu ayın Bir Hafta Bir Teması’nda “Gelin Tanış Olalım” var. Eğitim öğretim döneminin yeni başlıyor olması ve üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin hem yurda hem de şehre yabancı hissetmemesi adına TDV Yurtlarında ay boyunca tanışma etkinlikleri düzenlenmeye devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda Güzel İnsanlar başlığında Fethi Gemuhluoğlu’nu işleyen yurtlar ve öğrenciler bu hafta ise Aziz Sancar’ı anlayacak, anlatacak, tartışacak ve tanıtacak. Yine Yurttan İyilikler ’de geçtiğimiz haftalarda “Yurda Yeni Gelen Bir Arkadaşınla İlgilen, Ona Şehri Öğret.” ve “Kan Bağışla.” etkinlikleri düzenlendi. Bu haftanın Yurttan İyilikleri ise “ Her Gün Bir Ayet ve Hadis Oku.” olacak. Diğer başlıklara gösterilen ilgiden sonra bu hafta da öğrencilerden aynı ilgi bekleniyor.

Öğrenci odaklı çalışan eğitim takvimi öğrencileri harekete geçirmek amacıyla planlanıyor. Kendini, ülkesini, insanlarını tanıyabilmesi adına ve kendisi, ülkesi ve insanları için neler yapabileceğinin farkındalığını kazandırmak adına yürütülen eğitim faaliyetleri hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. TDV Yurtları öğrencilerine algısı, farkındalığı yüksek, üretken ve sürdürülebilir projelerin muciti olarak bakıyor ve bunun için gayret gösteriyor. TDV Yurtları sadece bir yurt olmaktan öte, aynı zamanda öğrencilerinin hem akademik kariyerlerini hem de sosyo-kültürel başarılarını şekillendirebileceği bir okul niteliği taşıyor.